Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 63(6): 208-213, doi: 10.5117/mab.63.17357
FAS 96, belastingen naar de winst in de jaarrekening
expand article infoG. G. M. Bak
Open Access