Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 63(6): 213-219, doi: 10.5117/mab.63.17358
De aanpak van accountantscon­ trole: ongestruc­ tureerd versus gestructureerd Het gebruik van een warrant- obligatielening als alternatief voor een converteerbare
expand article infoPhilip Wallage
Open Access