Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 65(6): 246-248, doi: 10.5117/mab.65.17389
Column Bedrijfseconomie in beweging
expand article infoFrans Tempelaar
Open Access