Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 65(6): 256-259, doi: 10.5117/mab.65.17391
Individu, organisatie en rationele besluitvorming MAB
expand article infoT. L. C. M. Groot
Open Access