Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 65(6): 299-301, doi: 10.5117/mab.65.17397
Investeringsbeoordeling en financiële planning
expand article infoJ. A. Schipperijn
Open Access