Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 68(6): 354-357, doi: 10.5117/mab.68.17423
Hoe internationaal zijn Nederland’s grote accountantskantoren? (lezers reageren)
expand article infoW. B. Moret
Open Access