Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 69(6): 377-386, doi: 10.5117/mab.69.17432
De beoordelingsopdracht
expand article infoF. J. Schuurman
Open Access