Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 69(6): 387-399, doi: 10.5117/mab.69.17433
Marketing in ontwikkeling
expand article infoD. R. Wittink, P. S. H. Leeflang
Open Access