Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 73(6): 295-297, doi: 10.5117/mab.73.17467
Fragmentatie in de bedrijfseconomie
expand article infoPeter Leeflang
Open Access