Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 73(6): 317-328, doi: 10.5117/mab.73.17470
Onderzoeksvragen rondom de markt voor assurance services
expand article infoRoger Dassen
Open Access