Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 73(6): 329-339, doi: 10.5117/mab.73.17471
De kostenvoet van vreemd vermogen in internationaal perspectief
expand article infoArnoud W. A. Boot, J. E. Ligterink, Anjolein Schmeits
Open Access