Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 74(6): 285-288, doi: 10.5117/mab.74.17484
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoM. A. Van Hoepen
Open Access