Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 75(6): 280-283, doi: 10.5117/mab.75.17491
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoM. A. Van Hoepen
Open Access
Abstract
Het aprilnummer opent met de ‘Nota van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer van de Staten-Generaal van 22 Maart 1951 betreffende de fiscale winstbepaling’. Het betreft de invoering van een lifo-stelsel (zonder mancoreserve) voor voorraden, zo mogelijk per 1 januari 1950.