Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 76(6): 281-287, doi: 10.5117/mab.76.17497
Financieel management en ethiek
expand article infoAloy Soppe
Open Access
Abstract
Dit artikel gaat in op de vraag of, en zo ja hoe, ethiek een expliciete plaats kan verkrijgen in het moderne ondernemingsbeleid. In de actuele financiële pers en in de moderne managementliteratuur worden verwante begrippen zoals duurzaam ondernemen en sociaal verantwoorde beleggingen veelvuldig ter sprake gebracht. Dit artikel gaat in op de theoretische achtergronden van de onderneming en probeert vanuit dat perspectief deze actuele begrippen in de theorie te incorporeren. Afhankelijk van de normatieve keuze omtrent de definitie en doelstellingen van de onderneming wordt betoogd dat indien een sociale component gewenst wordt geacht, de deugdenethiek het meest geschikte concept is om duurzaam ondernemen in de managementstrategie vorm te geven.