Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(6): 254-260, doi: 10.5117/mab.77.17501
Een toereikende vergoeding voor de jaarrekeningcontrole
expand article infoFrans Van Schaik
Open Access
Abstract
Het honorarium van de accountant dient toereikend te zijn om voldoende tijd en gekwalificeerd personeel vrij te maken voor de wettelijke controle en om daarbij vaktechnische richtlijnen en kwaliteitswaarborgen in acht te nemen. Dit is één van de onafhankelijkheidsvoorschriften die per 1 januari 2003 in werking zijn getreden. Dit voorschrift bestrijkt het belangwekkende spanningsveld tussen het maatschappelijk belang van een in wezen en in schijn onafhankelijke accountant, het belang van de accountant om een cliënt te winnen of te behouden en het streven van de onderneming naar lage accountantskosten.