Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 79(6): 256-263, doi: 10.5117/mab.79.17523
Deelnemingen en ongerealiseerde intercompanyresultaten
expand article infoJ. M. J. Blommaert
Open Access
Abstract
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft uitgebreide voorschriften ontwikkeld voor de verwerking van ongerealiseerde resultaten op intercompanytransacties in de vennootschappelijke en geconsolideerde jaarrekening. Volgens deze voorschriften moet bij toepassing van de nettovermogenswaarde steeds rekening worden gehouden met ongerealiseerde resultaten op intercompanytransacties. Dergelijke resultaten dienen bij downstream-leveranties proportioneel te worden ‘geëlimineerd’ en bij upstream-leveranties volledig. Bij sidestreamleveranties moet rekening worden gehouden met de afname van het relatieve belang in de deelneming. In de geconsolideerde jaarrekening dient men ongerealiseerde intercompanyresultaten voor het volle bedrag te elimineren. Door deze nieuwe voorschriften ontstaan verschillen tussen het vennootschappelijk en geconsolideerd eigen vermogen en resultaat. Dergelijke verschillen moeten worden toegelicht.