Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 79(6): 303-311, doi: 10.5117/mab.79.17528
Succesfactoren informele reorganisatie: samenwerking, transparantie en stilte
expand article infoJ. A. A. Adriaanse, J. G. Kuijl
Open Access
Abstract
In dit artikel wordt ingegaan op de Nederlandse praktijk van informele reorganisatie van ondernemingen in financiële moeilijkheden. De focus ligt hierbij op de oorzaken van insolventie, maatregelen die worden genomen, geconstateerde knelpunten en succesfactoren. De specifieke rol van schuldeisers wordt daarnaast uitgediept. Betoogd wordt dat aanzienlijke waarde kan worden gecreëerd wanneer reddingsoperaties in stilte plaatsvinden – waardoor self-fulfilling prophecies kunnen worden voorkomen – en belanghebbende partijen beter samenwerken. Een gedragscode voor informele reorganisaties zou in Nederland geïntroduceerd dienen te worden.