Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(6): 247-247, doi: 10.5117/mab.81.17760
REACTIE op artikel van Marcel Pheijffer
expand article infoRuud Vergoossen
Open Access
Abstract
Het artikel van Marcel Pheijff er geeft een goede reflectie van de totstandkoming van de regelgeving binnen de IFAC en IAASB. In de afgelopen jaren is de transparantie van het regelgevende proces aanmerkelijk toegenomen, zijn de consultatieprocedures sterk verbeterd en is de ‘maatschappelijke betrokkenheid’ bij de totstandkoming van de regelgeving vergroot. Dat laatste met name door de oprichting van de PIOB en CAG. Ook is door het opnemen van public members en observers de samenstelling van de IAASB belangrijk gewijzigd, vergeleken met zijn voorloper (International Auditing Practices Committee).