Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(6): 248-248, doi: 10.5117/mab.81.17761
REACTIE op artikel van Marcel Pheijffer
expand article infoHans Blokdijk
Open Access
Abstract
Het artikel van Marcel Pheijff er is ingegeven door de beroering die in de Nederlandse accountantswereld is ontstaan rondom de invoering van de Verordening Gedragscode (VGC). De auteur heeft zich daarbij bijzonder gestoord aan de ongepast geachte uitdrukking ‘beulen’, die Brenda Westra gebruikte toen zij de samenstellers van de VGC bedoelde.