Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 82(6): 290-300, doi: 10.5117/mab.82.17778
Een stappenplan voor het waarderen van overnamekandidaten
expand article infoBert Piëst, Ronald Schutte
Open Access
Abstract
De term ‘strategische premie’ is een schimmig begrip in de pogingen de waarde van bedrijven vast te stellen. In dit artikel trachten de auteurs, op basis van vigerende theoretische inzichten, handreikingen te doen aan het management om meer inzicht te verkrijgen in wat een ‘strategische premie’ inhoudt en hoe de waarde daarvan kan worden geïndiceerd. Op basis van inzichten uit DCF-methoden, reële optietheorie en speltheorie, hebben de auteurs een stappenplan opgesteld.