Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 85(6): 299-305, doi: 10.5117/mab.85.17803
Bottleneck accounting
expand article infoMark Veltman
Open Access
Abstract
Met traditionele methoden kan een dienstverlener zoals de Rabobank haar bottlenecks niet bepalen. Ook kan zij met de bestaande methoden niet berekenen welk effect een opgetreden bottleneck heeft op het verkoopvolume. Een groepsonderdeel van de Rabobank (‘RR’) gebruikt daarom de alternatieve bottleneck accounting methode. Met deze methode kan RR wel alle bottlenecks vinden. Bovendien kan zij met deze methode berekenen wat de invloed is van elke bottleneck op het verkoopvolume. Bottleneck accounting toont daarmee de oorzaken van een negatief verschil tussen het beoogde en het werkelijke verkoopvolume. Met deze verschillenanalyse kan RR gericht de oorzaken van een lager verkoopvolume aanpakken.