Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(7): 99-100, doi: 10.5117/mab.2.19785
ACCOUNTANCY IN DE VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA
expand article infoJ. G. Schoup
Open Access