Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(7): 100-102, doi: 10.5117/mab.2.19786
HET GEMEENTELIJK GRONDBEZIT
expand article infoJ. Siblesz
Open Access