Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(7): 104-107, doi: 10.5117/mab.2.19788
EFFICIËNTIE
expand article infoI. Roet
Open Access