Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(7): 110-112, doi: 10.5117/mab.2.19790
UIT HET BUITENLAND: THE ACCOUNTANT
expand article infoJac. H. Kramer
Open Access