Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 3(7): 103-104, doi: 10.5117/mab.3.19794
DE THEORIE EN DE PRAKTIJK DER ACCOUNTANTSCONTROLE
expand article infoM. M. Deen
Open Access