Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 3(7): 106-107, doi: 10.5117/mab.3.19798
LITERATUUR
expand article infoG. J. Jacobs, J. Koster
Open Access