Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 4(7): 120-123, doi: 10.5117/mab.4.19810
BESLECHTE GESCHILLEN:HET VERHAALSRECHT VAN DEN PANDHOUDER
expand article infoA. E. J. Nysingh
Open Access