Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 5(7): 107-109, doi: 10.5117/mab.5.19828
NOTITIES UIT DE NIEUWE WET OP DE N.V.
expand article info MAB
Open Access