Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(7): 97-98, doi: 10.5117/mab.6.19833
SAMENWERKING TUSSCHEN PUBLIC-ACCOUNTANT EN ACCOUNTANT DER DIRECTE BELASTINGEN (Inhoud juli 1929 no. 7)
expand article infoA. Nierhoff
Open Access