Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 9(7): 127-129, doi: 10.5117/mab.9.19873
UIT HET BUITENLAND: Futility of the Balance Sheet and Report Certificate
expand article infoW. Beijderwellen, J. E. Erdman, Ch. Hageman, A. M. Van Rietschoten
Open Access