Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 12(7): 101-105, doi: 10.5117/mab.12.19901
EENIGE BEDRIJFSECONOMISCHE AANTEEKENINGEN OMTRENT MIJNBEDRIJVEN
expand article infoA. Ritz
Open Access