Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 14(7): 97-99, doi: 10.5117/mab.14.19919
BEDRIJFSBEGROOTINGEN IN PRIVATE ONDERNEMINGEN (Inhoud juli 1937 no. 7)
expand article infoG. P. J. Hogeweg
Open Access