Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 14(7): 105-107, doi: 10.5117/mab.14.19923
AMERIKAANSCHE ACCOUNTANTSVERKLARINGEN OMTRENT DE CONTROLE VAN CONCERNS
expand article infoJ. J. M. H. Nijst
Open Access