Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 15(7): 105-109, doi: 10.5117/mab.15.19929
WAARDEERING VAN INCOURANTE FONDSEN (Inhoud juli 1938 no. 7)
expand article infoW. H. Meijburg
Open Access