Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 15(7): 109-114, doi: 10.5117/mab.15.19930
DE NIEUWE REGELING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP IN DUITSCHLAND
expand article infoL. Van Kampen
Open Access