Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 15(7): 114-117, doi: 10.5117/mab.15.19934
NIEUWE MOGELIJKHEDEN VAN HET PONSKAARTENSYSTEEM
expand article infoA. M. Groot
Open Access