Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 16(7): 110-111, doi: 10.5117/mab.16.19946
DE WETTELIJKE REGELING VAN HET ACCOUNTANTSWEZEN EN DE GEMEENTE-ACCOUNTANTS
expand article infoJac. Olie
Open Access