Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 17(7): 117-123, doi: 10.5117/mab.17.19955
DE RENTEKOSTEN IN HET KADER DER THEORIE VAN DE VERVANGINGSWAARDE (Inhoud juli 1940 no. 7)
expand article infoH. J. Van Der Schroeff
Open Access