Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 17(7): 135-136, doi: 10.5117/mab.17.19958
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoL. A. Bakker, G. L. Groeneveld, H. Haverkamp, P. F. R. Stol
Open Access