Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 18(7): 251-260, doi: 10.5117/mab.18.19969
DE FUNCTIE VAN DEN RIJKSACCOUNTANT
expand article infoW. Westra
Open Access