Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 21(7): 218-220, doi: 10.5117/mab.21.19997
OVER HET ACCOUNTANTSRAPPORT
expand article infoG. P. J. Hogeweg
Open Access