Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 21(7): 231-234, doi: 10.5117/mab.21.20008
INDRUKKEN VAN HET ACHTSTE INTERNATIONAL MANAGE­MENT CONGRES (C.I.O.S.)
expand article infoG. P. J. Hogeweg
Open Access