Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 23(7): 212-217, doi: 10.5117/mab.23.20036
ENIGE OPMERKINGEN OVER HET MARKTONDERZOEK EN ZIJN BETEKENIS VOOR DE ACCOUNTANTSPRACTIJK.
expand article infoA. A. Vervoort
Open Access