Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 24(7): 240-249, doi: 10.5117/mab.24.20039
CORRELATIEREKENING ALS HULPMIDDEL BIJ BEDRIJFS­
expand article infoH. A. A. De Melverda
Open Access