Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 24(7): 250-252, doi: 10.5117/mab.24.20043
SCHULDREGISTERS DER NEDERLANDSE STAATS­ LENINGEN
expand article infoJ. De Wilde, A. B. Frielink
Open Access