Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 24(7): 260-264, doi: 10.5117/mab.24.20052
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans, H. J. Kruisinga
Open Access