Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 25(7): 266-273, doi: 10.5117/mab.25.20053
ENIGE AANTEKENINGEN OMTRENT DE JAARREKENING- CONTROLE IN VERBAND MET DE INTERNE CONTROLE
expand article infoF. Sibille
Open Access