Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 27(7): 327-328, doi: 10.5117/mab.27.20095
NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN VERLENGING BEROEPSTERMIJN?
expand article infoE. Tekenbroek
Open Access