Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 27(7): 328-329, doi: 10.5117/mab.27.20096
KOSTEN ACCOUNTANTSSTUDIE GEEN KOSTEN VAN VERWERVING
expand article infoE. Tekenbroek
Open Access